· Mohair, alpaka og viskose stof sælges i et standard stykke på 35 x 50 cm.

Hvis du gerne vil have et større stykke vælger du bare flere stykker: 2 stykker = 70 x 50 cm,  3 stykker = 105 x 50 cm, 4 stykker = 140 x 50 cm. 4 stykker vil være det største hele stykke, 5 stykker = 1 stk 140 x 50 + 1 stk 35 x 50 cm osv. Ved endnu større mængder kontakt os endelig.

Nogle gange har vi også stykker, der er ud over standard størrelser, som vises for sig selv.

 

· Filt sælges i et standard stykke på 20 x 25 cm.

Hvis vi har større stykker får du 2 stykker i et stykke på 40 x 25 cm osv, men som hovedregel vil flere stykker komme i enkelt stykker.

 

· Orange Plys mønstre købes for sig selv og materialekits købes for sig selv.

Dvs. at du skal købe begge dele (plus fyld og sytråd), for at du har, hvad du skal bruge til en bamse. Men hvis du vil sy den samme bamse igen, behøver du ikke at købe mønstret en gang til.

 

· Dog er undtaget er de få Giti Bears vi har tilbage, som sælges som hele sæt med både mønstre og marterialer.

Giti Bears er en mønster serie, jeg lavede efter ca. 7 år med Orange Plys, da jeg (Gitte Thorsen) havde lyst til at prøve noget andet end klassiske bamser.

Giti Bears er inspireret af Østens Manga stil og hedder Giti Bears, da jeg på mine rejser i Kina, blev kaldt Giti.

 

· Mohair, alpaca and viscose fabric are sold in a standard piece 35 x 50 cm.

If you want a larger piece, just choose more pieces: 2 pieces = 70 x 50 cm, 3 pieces = 105 x 50 cm, 4 pieces = 140 x 50 cm. 4 pieces will be the largest whole piece, 5 pieces = 1 piece 140 x 50 + 1 piece 35 x 50 cm etc. For even larger quantities please contact us.

Sometimes we also have pieces that are in addition to standard sizes, which are displayed for themselves.

 

· Felt is sold in a standard piece 20 x 25 cm. If we have larger pieces, you get 2 pieces in one piece of 40 x 25 cm, etc., but as a general rule, several pieces will come in single pieces.    

 

· Orange Plys patterns and material kits are purchased separately.

You have to buy both, (plus stuffing and sewing thread) in order to have what you need for a teddy bear. But if you want to sew the same teddy bear again, you do not have to buy the pattern again.

 

· However, the exceptions are the few Giti Bears we have left, which are sold as a whole kit with both patterns and materials.

Giti Bears is a pattern series I made after approx. 7 years with Orange Plys, when I (Gitte Thorsen) wanted to try another design than classic teddy bears.

Giti Bears is inspired by the Manga style of the East and is called Giti Bears, because on my trips to China, Gitte became Giti.